Comunicat | Visca la joventut internacionalista amb la causa palestina!

Des del Partit Revolucionari dels Treballadors enviem una fraternal salutació als estudiants i activistes que compleixen hui una setmana de protesta indefinida a la Universitat de València.

Molt en particular, enviem una salutació revolucionària als camarades de Joventut Revolucionària de València, pel seu paper fonamental en l’impuls de Estudiants per Palestina, la primera organització estudiantil de solidaritat amb Palestina de la ciutat. La creació i consolidació d’aquest espai ha habilitat un terreny d’unitat per a l’acció i la lluita, i ha contribuït al fet que València fora la primera ciutat d’Espanya a iniciar una protesta indefinida en solidaritat amb Palestina.

Aplaudim el Manifest de l’Acampada impulsada per Estudiants per Palestina, BDS País Valencià, i UV Combativa, juntament amb tantes altres organitzacions, en el qual, entre altres reivindicacions, s’exigeix a l’Estat espanyol la fi de les relacions comercials i militars amb Israel, la fi de la repressió a la solidaritat amb Palestina, i un posicionament polític conseqüent amb la suposada condemna al genocidi i brutalitat sionista, així com, a nivell de la universitat, la fi de tota relació amb institucions israelianes, amb empreses que col·laboren amb els crims de lesa humanitat, o institucions que reprimeixen als moviments de solidaritat amb el poble palestí.

El manifest acaba amb la cita de Ghassan Kanafani:

La causa palestina no és només la causa del poble palestí, sinó la causa de cada revolucionari, estiga on estiga, per ser la causa de les masses explotades i oprimides del nostre temps.

Aquesta cita no podria ser més encertada.

En els últims mesos d’ha posat encara més de manifest com Israel és la base militar de les potències imperialistes encapçalades pels EUA a Orient Mitjà. La solidaritat amb el poble palestí als països imperialistes s’ha enfrontat de manera creixent a la mà de ferro de la repressió de l’Estat capitalista: la persecució de Samidoun i tota mostra de solidaritat amb Palestina a Alemanya, els atacs reaccionaris i el desallotjament amb amplíssims dispositius policials dels campaments als EUA, i la detenció de 10 activistes de Samidoun Catalunya a Barcelona són alguns exemples recents.

Aquesta no és més que la manifestació palmària que el poble palestí i els pobles del món que ens mobilitzem en solidaritat ens enfrontem al mateix enemic. El poble palestí està lliurant una acarnissada batalla en el front exterior de l’imperialisme pel seu propi alliberament, i la resta de pobles que ens mobilitzem en solidaritat ens enfrontem a la violència de l’imperialisme en el seu front interior.

Tots els pobles del món, del centre imperialista i de països dominats per igual, admirem l’audàcia d’un poble que s’enfronta al terrorisme de l’imperialisme més brutal i genocida.

Els pobles i revolucionaris del món estem amb Palestina.

Visca la solidaritat internacionalista!

Visca la lluita d’alliberament del poble palestí!

Del riu fins a la mar, Palestina vencerà!


Desde el Partido Revolucionario de los Trabajadores mandamos un fraternal saludo a los estudiantes y activistas que cumplen hoy una semana de protesta indefinida en la Universitat de València.

Muy en particular, mandamos un saludo revolucionario a los camaradas de Joventut Revolucionària de València, por su papel fundamental en el impulso de Estudiants per Palestina, la primera organización estudiantil de solidaridad con Palestina de la ciudad. La creación y consolidación de este espacio ha habilitado un terreno de unidad para la acción y la lucha, y ha contribuido a que València fuera la primera ciudad de España en iniciar una protesta indefinida en solidaridad con Palestina.

Aplaudimos el Manifiesto de la Acampada impulsada por Estudiantes por Palestina, BDS País Valencià, y UV Combativa, junto con tantas otras organizaciones, en el que, entre otras reivindicaciones, se exige al Estado español el fin de las relaciones comerciales y militares con Israel, el fin de la represión a la solidaridad con Palestina, y un posicionamiento político consecuente con la supuesta condena al genocidio y brutalidad sionista, así como, a nivel de la universidad, el fin de toda relación con instituciones israelíes, con empresas que colaboren con los crímenes de lesa humanidad, o instituciones que reprimen a los movimientos de solidaridad con el pueblo palestino.

El manifiesto termina con la cita de Ghassan Kanafani:

La causa palestina no es solo la causa del pueblo palestino, sino la causa de cada revolucionario, esté donde esté, por ser la causa de las masas explotadas y oprimidas de nuestro tiempo.

Esta cita no podría ser más acertada.

En los últimos meses de ha puesto aún más de manifiesto cómo Israel es la base militar de las potencias imperialistas encabezadas por EEUU en Oriente Medio. La solidaridad con el pueblo palestino en los países imperialistas se ha enfrentado de forma creciente a la mano de hierro de la represión del Estado capitalista: la persecución de Samidoun y toda muestra de solidaridad con Palestina en Alemania, los ataques reaccionarios y el desalojo con amplísimos dispositivos policiales de los campamentos en EEUU, y la detención de 10 activistas de Samidoun Catalunya en Barcelona son algunos ejemplos recientes.

Esta no es más que la manifestación palmaria que el pueblo palestino y los pueblos del mundo que nos movilizamos en solidaridad nos enfrentamos al mismo enemigo. El pueblo palestino está librando una encarnizada batalla en el frente exterior del imperialismo por su propia liberación, y el resto de pueblos que nos movilizamos en solidaridad nos enfrentamos a la violencia del imperialismo en su frente interior.

Todos los pueblos del mundo, del centro imperialista y de países dominados por igual, admiramos la audacia de un pueblo que se enfrenta al terrorismo del imperialismo más brutal y genocida.

Los pueblos y revolucionarios del mundo estamos con Palestina.

¡Viva la solidaridad internacionalista!

¡Viva la lucha de liberación del pueblo palestino!

¡Del río hasta el mar, Palestina vencerá!

Otros artículos

La justa lucha palestina y las guerras de liberación nacional

"Hacer la revolución no es ofrecer un banquete, ni escribir una obra, ni pintar un cuadro o hacer un bordado; no puede ser tan...

Comunicado | ¡La rebelión se justifica! ¡Solidaridad con la lucha de liberación del pueblo palestino!

El marxismo consiste de miles de verdades, pero todas se reducen a una frase: 'La rebelión se justifica'. Mao Tse-Tung Ayer, día 7 de octubre, por...

El 1 de Mayo: ¡Llevar a la clase obrera al poder, reconstituir el Partido Comunista!

Desde el Partido Revolucionario de las y los Trabajadores llamamos a la movilización militante en este Primero de Mayo, día internacional de la clase...