Les treballadores del SARA recullen els fruits després d’anys de lluita

L'assemblea del Servei d'Atenció, Recuperació i Acolliment (SARA) de Barcelona ratifica l'acord signat amb l'Ajuntament i aconsegueix millorar les condicions laborals i de servei.

[Texto en castellano al final del artículo]

Fa uns dies l’assemblea de treballadores del SARA ratificava l’acord signat amb l’Ajuntament de Barcelona. Després de molts mesos de lluita i reivindicacions la plantilla ha aconseguit millorar les seves condicions de treball considerablement, conquistant fins i tot algunes que l’administració titllava d’impossibles.

Tal com comentàvem unes setmanes enrere en l’article “Les treballadores del SARA en lluita per una millora en les condicions laborals i de servei”, la plantilla portava en peus de guerra pràcticament des que “l’Ajuntament del canvi” d’Ada Colau va municipalitzar el servei al 2016. Anys després la lluita ha donat els seus fruits i demostren la utilitat i necessitat de la mateixa per tal d’aconseguir objectius beneficiosos per a les treballadores.

Entre altres modificacions, destaca d’una banda la prolongació de l’ampliació del període que comprèn la jornada d’estiu i que en lloc de ser des del 15 de juny al 15 de setembre, comprengui tots dos mesos complets; d’altra banda, han aconseguit que no s’hagi d’entrar obligatòriament a les 8h cap dia i que les entrades del torn de matins siguin a les 9h.

No obstant això, són conscients que encara existeix una discriminació per part de l’administració si es comparen aquestes condicions laborals amb les de les seves companyes dels Serveis Socials o amb les de l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA), En aquest sentit, no es conformen i continuen demandant aquelles millores que creuen que són necessàries tant per a la plantilla com per a un millor servei.


Las trabajadoras del SARA recogen los frutos tras años de lucha

Hace unos días la asamblea de trabajadoras del SARA ratificaba el acuerdo firmado con el Ayuntamiento de Barcelona. Tras muchos meses de lucha y reivindicaciones la plantilla ha conseguido mejorar sus condiciones de trabajo considerablemente, conquistando incluso algunas que la administración tildaba de imposibles.

Tal y como comentamos unas semanas atrás en el artículo “Las trabajadoras del SARA en lucha por una mejora en las condiciones laborales y de servicio”, la plantilla llevaba en pie de guerra prácticamente desde que el “Ayuntamiento del cambio” de Ada Colau municipalizara el servicio en 2016. Años después la lucha ha dado sus frutos y demuestran la utilidad y necesidad de la misma para lograr objetivos beneficiosos para las trabajadoras.

Entre otras modificaciones, destaca por un lado la prolongación de la ampliación del período que abarca la jornada de verano y que en lugar de comprender desde el 15 de junio al 15 de septiembre, comprenda ambos meses completos; por otro lado, han logrado que no se tenga que entrar obligatoriamente a las 8h ningún día y que las entradas del turno de mañanas sean a las 9h.

Sin embargo, son conscientes de que todavía existe una discriminación por parte de la administración si se comparan estas condiciones laborales con las de sus compañeras de los Servicios Sociales o con las del Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), En este sentido, no se conforman y continuaran demandando aquellas mejoras que creen que son necesarias tanto para la plantilla como para el servicio.